Reiki
 
 

Reiki is energie


Reiki is de energie die zorgt voor de groei en genezing van alles wat leeft. Bij onze geboorte hebben wij allemaal deze energie tot onze beschikking. De stroom van deze 'ki' in ons systeem kan tijdelijk of continu uit balans zijn door spanningen, ziektes, onverwerkte emoties, voedingspatronen, externe invloeden enz. Zo'n disbalans kan sterke invloed hebben op elk van onze psychische en/of lichamelijke processen. Reiki werkt holistisch en richt zich op het herstellen en behouden van de juiste balans. Het voert extra ki aan en leidt tot diepe ontspanning, opheffing van energieblokkades, ontgifting, (re)activering van de zelfgenezende vermogens, healing en nieuwe inzichten. 
Reiki geeft energie en is krachtig, warm, liefdevol, bevrijdend, harmoniserend en helend. Maar een goede Reiki-behandeling is ook gewoon lekker, en het is voor jezelf en de mensen in je omgeving een handige hulp bij ontspanning of wanneer psychische of lichamelijke ongemakken optreden.

Reiki is een eenvoudige en effectieve behandelingsmethode, waarbij met handoplegging wordt gewerkt. Een persoon die is ingewijd als Reiki-behandelaar, heeft zijn of haar energiebanen in het lichaam laten openen en ontdoen van obstakels door de Reiki inwijding. Deze persoon ontvangt niet alleen een verhoging van levensenergie of Ki voor eigen genezing, maar wordt verbonden met de bron van alle universele Ch'i of Ki.

Het is een van de vele (oude) methodes van genezen door energie-overbrenging via handoplegging. Het houdt geen geloof, religie, sekte of occultisme in en het wordt door mensen van de meest uiteenlopende wereldbeschouwingen met hetzelfde succes aangewend. Reiki is één der eenvoudigste en natuurlijkste methodes van energie-overdracht en ook één der meest effectieve. Het is universeel en verzet zich tegen geen enkele vorm van levensbeschouwing of geneeskunde.


Reiki werkt zowel op het lichaam als op de geest


Niet alleen de genezing van het lichaam wordt door Reiki gesteund, het helpt ook om negatieve gedachtepatronen los te laten en te verwerken. Dit is nodig voor een meer blijvend effect van de genezing, want geest en lichaam beïnvloeden elkaar. Door Reiki ben je makkelijker in staat positieve gedachtepatronen toe te laten.


Reiki en reguliere behandelwijzen


Reiki kan heel goed toegepast worden naast andere al dan niet reguliere behandelwijzen. Ook kunnen negatieve bijwerkingen van sommige medicijnen door de behandelingen met Reiki grotendeels geneutraliseerd worden, zonder de positieve werking van de medicijnen aan te tasten. Om die reden is er vaak sneller een positief effect merkbaar. Het komt in de praktijk nog al eens voor dat de arts, dankzij Reiki, een lagere dosering medicijnen kan voorschrijven.  Bij regelmatige Reikibehandelingen is controle door uw arts op de werking van de medicijnen dan ook noodzakelijk!!


Betekenis

Het woord Reiki betekent 'universele levensenergie'. Al wat leeft, in welke vorm ook, dankt zijn verschijning aan en is een uitdrukking van 'ki', een energie die alles in de schepping doorstroomt. Vele culturen kennen een andere benaming voor ditzelfde ki en het is vergelijkbaar met het:

  • Chinese Ch'i
  • Griekse Pneuma
  • Latijnse Spiritus Vitalis
  • Prana uit de yoga
  • Mana van de Kununa's
  • Licht van de Christenen
  • Ka van de oude Egyptenaren

Dr. Mikado Usui, die deze manier van natuurlijk genezen herontdekte, constateerde dat hij door het geven van behandelingen weliswaar in staat was zijn patiënten te genezen, maar dat deze mensen na verloop van tijd opnieuw hulp nodig hadden.


Dit was aanleiding om een korte cursus te ontwikkelen, zodat mensen niet langer afhankelijk waren. Voor de een is het blijven ontvangen van Reikibehandelingen voldoende, een ander wil zelf in contact treden met de universele levensenergie en volgt een cursus.Er is geen bijzondere aanleg nodig om aan de cursus deel te nemen.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over Reiki.